ŠTA MI NUDIMO

Naša kompanija sa timom arhitekata, inžinjera i dizajnera sposobna je da odgovori na svaki zahtjev klijenta i uspješno riješi sve prepreke koje stoje na putu od koncepta do kreacije.

IDEJNO RJEŠENJE

Idejno rješenje je prva stepenica u izradi projektne dokumentacije, to je osnova za izradu ostalih potrebnih projekata. U idejnom rješenju potrebno je pronaći najpovoljniju varijantu od mogućih. Tokom izrade idejnog rješenja potrebno je provjeriti sve mogućnosti čestice na kojoj se planira gradnja, kao i želje investitora. Idejnim rješenjem usuglašavaju se sve mogućnosti i potrebe

IDEJNI PROJEKAT

Idejni projekat je druga stepenica u dobivanju dozvole za gradnju. Nakon što su osnove definisane idejnim rješenjem pristupa se izradi idejnog projekta. Tu je potrebno tačno definisati sve urbanističke, funkcionalne, tehničke, energetske i slične uslove. Kada je idejni projekt potpuno definisan i dovršen šalje se nadležnim tijelima. Ako izmjene nisu potrebne pristupa se izradi glavnog projekta.

GLAVNI PROJEKAT

Glavni projekat obuhvata projekte različitih struka, tako da se sastoji od nekoliko dijelova. Dijelovi, odnosno mape glavnog projekta su arhitektonski, građevinski, mašinski, elektrotehnički dio, projekat vodovoda i kanalizacije i ostale potrebne mape. Ovisno o namjeni građevine glavni projekat se razlikuje po svom sadržaju, svaki glavni projekat se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
U tekstualnom dijelu određeni su podaci o projektantu, investitoru, građevini, te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta. Grafički dio obuhvata potrebne nacrte, tlocrtom presjeke, pročelja i situacijski nacrt. Sve mape (dijelovi) glavnog projekta moraju međusobno biti usklađeni.

IZVEDBENI PROJEKAT

Izvedbenim projektom detaljno se razrađuje glavni projekat i dopunjuje izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevine. Svi dijelovi izvedbenog projekta moraju biti usklađeni međusobno. U grafičkim prikazima građevine potrebno je primijeniti i rješenja drugih struka (vodovod, kanalizacija, struja,…). Izvedbeni projekat se po potrebi nadopunjuje tokom građenja građevine.

DIZAJN INTERIJERA

Uređenje interijera je vrlo zahtjevan posao. Danas ga sve više ljudi prepuštaju stručnjacima. Nerijetko se događa da koliko god razmišljali, slagali, tražili najbolja rješenja, i beskonačno hodali u potrazi za idealnim komadom namještaja krajnji rezultat nije baš onakav kakav ste zamislili. Prije početka uređenja potrebno je odrediti nekoliko stvari, što vam sve treba u stanu, u kojem stilu želite urediti svoj životni ili radni prostor, i koliki vam je budžet na raspolaganju.

NADZOR

Nadzor nad izvođenjem radova je vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

LEGALIZACIJA

Izrada snimaka postojećeg stanja je postupak dokumentovanja građevina, njenih dijelova ili građevnih kompleksa. Snimke postojećeg stanja najčešće je osnova za zahvate na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji ili prenamjeni postojećih objekata. Na taj način se može definisati početne tačke navedenih zahvata.
Ono što je važnije i trenutno vrlo aktuelno, snimke postojećeg stanja postaju sve važnija podloga za potrebe postupaka legalizacije bespravno izgrađenih građevina.